Good Life® Återsändningspolicy

Vi har så stort förtroende för våra produkters kvalitet att vid erbjuder en enastående återbetalningsgaranti under 45 dagar. Om Du inte är absolut nöjd med Ditt köp under de första 45 dagarna skall Du ringa vår Kundtjänstavdelning, telefonnummer (800) 657-8214 eller (541) 245-4488 för att erhålla ett returnummer och anvisningar för återsändandet.Återbetalningsgarantin gäller från och med den dag produkten levererades till Dig och upphör den dag du returnerar den till oss. Det räcker dock inte med att erhålla ett returnummer inom 45 dagar – paketet måste vara poststämplat senast på den 45de dagen för att kvalificera. Retursändningar utan returnumret klart angivet på paketets utsida kommer att återsändas till avsändaren.

Vi rekommenderar att Du sänder returen rekommenderat och försäkrad. Därigenom kan Du spåra försändelsen och är säker på att den nått oss. Du är också skyddad om försändelsen förkommer under transporten eller skadas. Good Life® Inc. påtar sig inget ansvar för förlust som förorsakats av fraktaren. Du skall själv betala avgifterna i samband med frakten till oss.

När vi mottagit Din retursändning kommer vi villigt att återbetala produktens pris till det kredit- eller betalkortskonto från vilket betalningen gjordes. Vi kompenserar inte för frakt- och hanteringskostnader. Återbetalning sker normalt inom 7 arbetsdagar från mottagandet av den returnerade produkten. Vi bekräftar mottagande med en E-post om vi har Ditt konto noterat.

Good Life® Garanti

Vi garanterar att våra produkter är fria från tillverkningsfel vid utskeppning från vårt lager. Denna garanti gäller under en tidsperiod av 1 år. Om Din(a) produkt(er) inom ett år räknat från inköpsdatum upphör att fungera till följd av tillverkningsfel skall Du kontakta oss på telefon (800) 657-8214 eller (541) 245-4488 för att erhålla ett returnummer och anvisningar för återsändandet. Retursändningar utan returnumret klart angivet på paketets utsida kommer att återsändas till avsändaren.

Kunden skall själv betala avgifterna i samband med frakten till oss. Vi kommer sedan att kostnadsfritt skicka en ny produkt till Dig. Handläggningstiden för utbyte är 2-3 arbetsdagar.

Om du vägrar att ta emot en sändning, kommer UPS skicka tillbaka den till oss. Om detta händer kommer du att ansvara för kostnader returfrakten och eventuella avgifter, skatter eller andra avgifter. Om vi måste överge paketet på grund av höga kostnader för returfrakten, en avgift på $ 25 (ca 170 kr) kommer att dras från ditt slutliga återbetalning.